<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Terim Sözlüğü

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha ayrıntılı bilgi bağlarla sağlanmıştır.

top

Tanımlar

Algoritma
Bir sorunu sonlu sayıda adımda çözümlemek için uygulanan kurallar kümesi veya anlam belirsizliği içermeyen bir formül. Şifreleme için kullanılan algoritmalara şifre denir.
Aktarım Katmanı Güvenliği
İngilizcesi: Transport Layer Security (TLS)
TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli yapılabilmesi için SSL’nin ardılı olarak Genel Ağ Mühendisliği Görev Gücü (IETF) tarafından oluşturulmuş protokol. TLS’nin 1. sürümü ile SSL’in 3. sürümü hemen hemen aynıdır.
Bakınız: SSL/TLS Şifrelemesi
Alt istek
Diğer dosya sistemlerini veya URL yollarını kısmen veya tamamen değerlendiren modüller için sunucuda bir alt istek API'si mevcuttur. Bu API'nin olası müşterileri için DirectoryIndex, mod_autoindex ve mod_include örnek verilebilir.
Anahtar Parolası
Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya cümle. Genellikle sadece şifreler için kullanılan gizli şifreleme/şifre çözme anahtarını korur.
Bakınız: SSL/TLS Şifrelemesi
Apache Eklenti Aracı (apxs)
İngilizcesi: APache eXtension Tool - apxs
Modül kaynak kodlarının devinen paylaşımlı nesneler (DSO) halinde derlenmesine ve Apache Sunucusu içinde kurulmasına yardım eden bir Perl betiği.
Daha ayrıntılı bilgi için apxs kılavuz sayfasına bakınız.
Apache Taşınabilir Arayüzü (APR)
İngilizcesi: Apache Portable Runtime - APR
Sunucu ile işletim sistemi arasındaki temel arayüzleri oluşturan kütüphaneler kümesine verilen ad. APR, Apache HTTP Sunucusuna paralel bağımsız bir proje olarak geliştirilmektedir.
Bakınız: Apache Taşınabilir Arayüzü Projesi
Bağlam
Yapılandırma dosyalarında sadece belli türdeki yönergelerin bulunmasına izin verilen bir bölge.
Bakınız: Apache Yönergelerini Açıklamak için Kullanılan Terimler
Bakışımlı Şifreleme Tekniği
Şifreleme ve şifre çözme için tek bir anahtarın kullanıldığı bir şifreleme tekniği.
Bakınız: SSL/TLS Şifrelemesi
Başlık
Bir HTTP isteğinin parçası olarak, gönderilen yanıtta asıl içerikten önce yer alan ve içerik hakkında mecazlar içeren veri.
CONNECT
Ham veri kanallarını HTTP üzerinden yönlendirmek için kullanılan bir HTTP yöntemi. SSL protokolü gibi diğer protokolleri sarmalamakta kullanılabilir.
Devingen Paylaşımlı Nesne